Het geheimzinnige licht in het


       Historisch museum


           De Bevelanden

De Zak van Zuid-Beveland is een gebied op het voormalige eiland Zuid-Beveland in Zeeland, geheel gelegen in de gemeente Borsele. Het is een kleinschalig landschap dat gekenmerkt wordt door kleine polders en talloze binnendijken. Het gebied is ontstaan door talloze kleine inpolderingen, waarmee gestart werd in de twaalfde eeuw door de monniken van Sint Bavo uit Gent. Van hen is de naam Beveland afkomstig.

Het is een prachtig gebied met waardevolle natuur-en landschapselementen als welen, grenslinden, kreken, vliedbergen en kleine dorpen. De overheid heeft daarom in 1994 de Zak van Zuid-Beveland aangewezen als Waardevol Cultuurlandschap. Vervolgens werd het in 2005 een onderdeel van het Nationaal landschap Zuidwest-Zeeland.

'Het geheimzinnige licht in het Historisch Museum De Bevelanden', uitgegeven door Het Historisch Museum Goes. 2007, met illustraties van de schrijfster.


ISBN 978-90-70417-02-4, 48 pag.


Opnieuw uitgegeven in 2014.Er brandt zo nu en dan een geheimzinnig licht

in het Historisch Museum voor de Bevelanden

in Goes. Niemand weet hoe dat komt.

Matthijs en Jeroen gaan op onderzoek uit, maar behalve Nicole mag niemand dat weten. Zouden ze er achter komen wat er in het museum

aan de hand is? Het loopt allemaal heel anders dan ze hadden gedacht.

In het centrum van Goes bevindt zich een mooi museum. Daar kun je van alles te weten komen over de Historie van de Zak    van Zuid Beveland.

Het verhaal speelt zich in het Museum af.

Het voormalige Clockhuis, links het Schuttershof rechts